ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب

    قوانین مشاوره :

    1- مبلغ پرداختی برای هر مشاوره ی کامل به صورت آنلاین توسط سایت 20هزار تومان می باشد.

    2- پس از پرداخت کاربر موظف است سوال مشاوره ای خود را به پرسد و به روز های آتی موکول نکند.

    3- کاربر برای ارسال مشاوره می تواند سوال خود را تایپ کند یا به صورت ویس ارسال کند ناگفته نماند برای افزایش کیفیت و دقت پاسخگویی اگر میسر است تصاویر مربوطه را نیز هنگام مشاوره ارسال نماید.