تاریخ امروز :۱۴۰۰-۰۲-۱۷
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

گیاه شناسی

گیاه‌شناسی دربرگیرنده شاخه‌های بسیاری از علوم زیستی است که به بررسی گیاهان، جلبک‌ها و برخی قارچ‌ها می‌پردازند. از زیرشاخه‌های گیاه‌شناسی می‌توان به ریخت‌شناسی، فیزیولوژی، سیستماتیک و گرده‌شناسی اشاره نمود.

پیچک

علف هرز پیچک صحرایی و راه های مقابله با آن

خارشتر

علف هرز خارشتر و راه های مقابله با آن

گل اطلسی

معرفی و شرایط نگهداری گل اطلسی

معرفی و شرایط نگهداری گل جعفری

معرفی و شرایط نگهداری گل میمون

معرفی و شرایط نگهداری کالانکوئه

معرفی و شرایط نگهداری گیاه فیکوس

معرفی و شرایط نگهداری آنتوریوم

علف هرز اویارسلام و راه های از بین بردن آن

گل جالیز و راه های مقابله با آن

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    error: هشدار: مطالب محافظت شده !!